Veikla

  • tinkamai atstovauja studentą universitete ir už jo ribų;
  • užtikrina studijų kokybę;
  • rūpinasi socialine gerove;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį;
  • padeda studentams integruotis į visuomeninį gyvenimą ir tobulėti;
  • skleidžia informaciją apie atstovybės veiklą;
  • padeda Lietuvos studento pažymėjimo klausimais;
  • padeda parašyti apeliaciją ar pasirinkti laisvąjį dalyką ir kt.