Mentorių programa

Kas yra mentorius?

Trumpai tariant, mentoriaus vaidmenį galima nusakyti taip: mama, tėtis, brolis, sesė ir geriausias draugas viename asmenyje. Tačiau vien tik noro neužtenka, reikia būti ir „pasikausčius” tam tikrose situacijose, įgijus patirties bent pusę metų nešiojant Vilniaus Gedimino technikos universiteto studento vardą.

Mentoriaus pareigos yra informuoti apie:

1) Akademinius reikalus:
»studijų sistemą;
»sesijos tvarką, jos ypatybes;
»bendravimo su dėstytojais, dekanato ypatybes;
»kursinio darbo rašymą, seminarus, laboratorinių darbų atlikimą;

2) Socialinius reikalus:
»universiteto patalpas, laboratorijas, bendrabučius, maitinimosi universitete vietas, bankus, paštą, policiją, telefonus ir kt.);
»LSP, ISIC (privalumus, įsigijimo tvarką);
»fakulteto struktūrą, specifikaciją ir tradicijas;
»studentų teises ir pareigas;
»biblioteką ir naktinę skaityklą;
»VGTU veikiančias organizacijas, būrelius (Studentų atstovybę (SA) galima rasti CR 212);

3) Laisvalaikio praleidimo galimybes:
»chorus, teatrus, klubus, renginius, nuolaidas jiems ir pan. (mūsų universitete: choras -„Gabija“, teatras – „Palėpė“, šokių ratelis – „Vingis“, fotografų klubas – „Fotyvas“;
»sporto salę;
»miestą;
»geriausias laisvalaikio praleidimo vietas (klubus, pub’us ir kitas vietas).

Jei pajutai, kad tu nesusitvarkysi su mentoriaus pareigomis, nepalik tau paskirto studento likimo valiai. Apie tai pranešk mentorių koordinatorei, Erasmus koordinatorei arba ESN VGTU prezidentui. Tam žmogui labai svarbu turėti pagalbą pirmosiomis savo dienomis svetimoje šalyje.

ESN_VGTU_LOGO

ESN VGTU

Kokios galimybės mentoriui tampus ESN VGTU nariu? Daugybė naujų draugų, galimybė susipažinti su skirtingomis kultūromis, bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos ir užsienio sekcijomis, respublikiniai ir tarptautiniai projektai, linksmas ir naudingas (sau ir kitiems) laisvalaikis. ESN VGTU (Erasmus Student Network) tai sockultūrinė – programinė veikla susideda iš orientacinės savaitės, pub crawl, welcome party, sportinės veiklos, kelionių, ekskursijų, goodbye party ir ERASMUS dienas, visa tai organizuoja kartu su URD, kuris taip pat atsakingas už mentorių programos koordinavimą.

Mentorius tapęs ENS nariu arba atvykęs erasmus studentas gali įsigyti ESN kortelę, kuri galioja visoje Europoje. Kortelę galima pasidaryti ESN atstovybėje (Saulėtekio al. 39A). Galioja 12 mėnesių. Kaina 10 Lt (mentoriams ir užsienio studentams). Reikia atsinešti dokumentinę nuotrauką. Nuolaidos Lietuvoje: http://www.esnlithuania.org/partners

Apie ESN VGTU ir/arba URD organizuojamus renginius mentoriai ir užsieniečiai informuojami elektroniniu paštu, ESN VGTU facebooke. Jei turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums elektroniniu paštu: esnvgtu@gmail.com arba ESN VGTU facebooke bei ESN VGTU internetinėje svetainėje.

Daugiau informacijos apie ESN: http://www.esnlithuania.org/

Apie mentorystę: „Paragauk Erasmus studijų neišvykdamas iš Lietuvos“