Komitetai

SOCIALINIŲ IR AKADEMINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

Šis komitetas stengiasi, kad kiekvienas studentas būtų patenkintas studijų kokybe, dėstytojo darbu, egzaminavimo tvarka, stipendijų skyrimo tvarka, bendrabučių ir kitais klausimais.  Komitetas glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto administracija, taip pat studentams iškylus klausimų, susijusių su akademinės ar socialinės tvarkos pokyčiais, organizuoja konferencijas.

Pagrindinės socialinių ir akademinių reikalų komiteto funkcijos:

 • Studentų konsultavimas įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais
 • Nuolatinis studentų skundų nagrinėjimas ir sprendimas
 • Siūlymų socialiniais ir akademiniais klausimais teikimas fakulteto ir universiteto lygmeniu
 • Studentų socialinės ir akademinės srities gerinimas

Kontaktai: 
Socialinių  reikalų komiteto koordinatorius Tadas Seniūnas 

Tel.nr.: +370 671 58485

El.p.: seniunas.tadas@gmail.com

Akademinių reikalų komiteto koordinatorė  Kornelija Vasilevskaitė

Tel. nr.: +370 622 33173

El.p.: kornavasil@gmail.com

 

RINKODAROS KOMITETAS

Rinkodaros komitetas – tai plakanti atstovybės širdis, kuri, nors ir nėra labai matoma iš išorės, yra be galo svarbi mūsų veiklai. Kai reikia lėšų socialiniams projektams (pvz. dviračių stovams, rūkomajam ) ar smagių renginių (pvz. Transmechnijos, Fux`ų krikštynų, fakultetinių) organizavimui, būtent šis komitetas jas atranda.
Mūsų veikla:

 •  Ieškome rėmėjų, bendraujame su jais (elektroniniai laiškai, skambučiai, susitikimai);
 • Rašome pasiūlymus bendradarbiauti;
 • Ruošiame ir deriname sutartis;
 • Tvarkome potencialių rėmėjų duomenų bazę.
 • Taip pat esame atsakingi už reklamą VGTU Transporto inžinerijos fakultete (įvairios skrajutės, plakatai bei du infor maciniai stendai).
 • Apmokome ir supažindiname su darbo ypatumais.

Kontaktai:
Rinkodaros komiteto koordinatorė Evelina Pinčiukaitė

Tel.nr.: +370 614 77422
El.p.: evelina9612@gmail.com

 

 

RYŠIŲ SU VISUOMENE (RsV) KOMITETAS

Ryšių su visuomene (RsV) komitetas yra atsakingas SA TIF įvaizdžio formavimą, jis kuria organizacijos „veidą“, informuoja studentus apie atstovybės ir universiteto veiklą. Komiteto nariai dalinasi informacija tam pasitelkdami tiek vidines, tiek išorines informacijos sklaidos priemones. RSV nariai rašo straipsnius apie universiteto ir Studentų atstovybės įvykius, bendrauja su įvairiomis organizacijomis, žiniasklaida. Šis komitetas prižiūri TIF SA internetinius puslapius, pateikia jame studentams aktualią informaciją.

Mūsų veikla:

 • Atstovybės veiklos viešinimas
 • Atstovybės įvaizdžio formavimas
 • Studentų konsultavimas
 • Bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonėmis
 • Bendradarbiavimas su kitais universitetais, organizacijomis
 • Atstovybės veiklos tęstinumas
 • Informacinių kanalų priežiūra ir tobulinimas
 • Informacijos viešinimo kokybės gerinimas
 • Atstovybės vidinės ir išorinės komunikacijos palaikymas
 • Atstovybės vidinės informacijos archyvavimas, rūšiavimas, sklaida

Kontaktai: 
RsV koordinatorė Reda Braziulytė

Tel.nr.: +370 673 24951

El.p.: reda.braziulyte@gmail.com

 

 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KOMITETAS

Žmogiškųjų išteklių komitetas atsakingas už narių pritraukimą ir jų kompetencijos ugdymą. Komiteto nariai rengia mokymus studentų atstovams ir patiems studentams, skatina akademinės bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą, kuria darbingą atmosferą organizacijoje, rūpinasi komandos tvirtumu bei motyvuoja ją.

 Pagrindinės žmogiškųjų išteklių komiteto funkcijos:

 • Naujų narių pritraukimas į VGTU SA TIF
 • VGTU SA TIF narių vieningumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas bendradarbiauti tarpusavyje
 • Organizacijos narių žinių vertinimas ir ugdymas
 • VGTU SA TIF narių motyvacinės sistemos kūrimas
 • Neformalaus dėstytojų ir studentų bendravimo iniciatyvos
 • Bendravimas su būsimaisiais studentais (Atvirų durų dienos, paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera)
 • Narių kompetencijos ugdymas, mokymų, posėdžių ir seminarų organizavimas.

Kontaktai: 
Žmogiškųjų išteklių koordinatoriai Šarūnas Kairaitis ir Karolis Mackonis

Tel.nr.: +370 629 61651                            Tel. nr.:+370 619 46113

El.p.: sarunas.kairaitis@gmail.com     El.p.: mackonisk@gmail.com