Studentų atstovybė

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė Transporto inžinerijos fakultete (VGTU SA TIF)  – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, atsakingai atstovaujanti studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius ir originalius studentus.

Mes nagrinėjame Tavo  skundus ir prašymus, giname Tavo interesus universiteto posėdžiuose bei atstovaujame Tave už universiteto ribų – bendradarbiaujame su kitomis jaunimo organizacijomis. Kitaip tariant, mes esame tas tiltas, kuris jungia studentą su universiteto dėstytojais ir administracija.

Mes padedame studentui įsilieti į universiteto gyvenimą: rengiame kuratorių ir seniūnų mokymus, organizuojame „Fux’ų stovyklas“ bei krikštynas. Transporto inžinerijos fakulteto studentų atstovybė kartu su studentų atstovybėmis mechanikos ir elektronikos fakultetuose kiekvienais metais rengia Inžinierių dienas, kurių uždaromasis, paskutinės dienos renginys – Transmechanija.

Studentų atstovybė nuolat tobulina savo įgūdžius įvairiuose mokymuose ir seminaruose, kad naujieji nariai galėtų  perimti patirtį iš senųjų narių. Atstovybėje yra šešios veiklos sritys: socialinių-akademinių reikalų, kultūros ir laisvalaikio, ryšių su visuomene, marketingo ir žmogiškųjų išteklių sritys.  Studentas visada gali reikšti mums savo nuomonę, kreiptis ištikus bėdai ar turint klausimų.